opc_loader
Gratis verzending vanaf €125
Deskundig advies
Service en reparatie
Uit voorraad leverbaar
Levertijd 1 - 2 dagen

Retourneren, omruilen en herroepingsrecht

Het kan natuurlijk voorkomen dat u iets verkeerd besteld heeft , een klacht heeft of dat u om welke reden dan ook iets wilt retourneren. Graag ontvangen we een email op: info@beslistschoon.nl     met om welk product het gaat, het order of factuurnummer en wat u graag gedaan wilt hebben.  Natuurlijk kunt u ons ook even bellen op 0228-586258.

In het geval u een product verkeerd besteld heeft ( verkeerde maat, kleur , product) en deze wilt omruilen, dient u het product ongebruikt aan ons te retourneren aan onderstaand adres , waarbij u de kosten voor de verzending draagt. De kosten voor het opnieuw aan u versturen nemen wij voor onze rekening. Het eventuele verschil zal worden teruggestort op uw rekening binnen 7 dagen of indien het bedrag positief is zult u een factuur krijgen met het bedrag en een betaallink. U kunt dan kiezen deze zelf of middels de betaallink te voldoen. Graag een kopie van de aanschafbon/factuur meesturen met de vermelding van uw wens.

Zendingen die worden geweigerd door een klant , terwijl deze wel besteld zijn zien we als een juist geleverde zending. De kosten voor een geweigerde zending , de verzendkosten en € 2.75 behandelingskosten van GLS, worden in mindering gebracht op het terug te storten bedrag.

Algemene wijzigingen

  1. Stuur het product indien mogelijk met de originele verpakking, alle accessoires en alle verpakkingsonderdelen naar ons terug. Als u de originele verpakking niet meer heeft, gebruik dan een beschermende verpakking om het product te beschermen tegen transportschade.

Herroepingsrecht

Kostenregeling: als u gebruik maakt van uw herroepingsrecht bent u verantwoordelijk voor de reguliere kosten van de retourzending als het geleverde product overeenkomt met het bestelde product.

Herroepingsbericht

U kunt uw overeenkomst binnen een termijn van 14 dagen, zonder opgaaf van redenen, schriftelijk (bijvoorbeeld brief, fax, e-mail) of – als het product binnen de termijn aan u overhandigd is – herroepen door het product retour te zenden. De herroepingstermijn begint na ontvangst van dit schriftelijke bericht, maar niet vóór ontvangst van het product door de ontvanger en tevens niet vóór het vervullen van onze informatieplicht conform Art 7:46c lid 2 sub a in samenhang met Art 7:46c lid 1 Burgerlijke Wetboek. Voor naleving van de herroepingstermijn volstaat de tijdige verzending van het herroepingsbericht of het product. U kunt het herroepingsbericht richten aan:

Gevolgen van herroeping

In geval van een geslaagde herroeping dienen de wederzijds ontvangen prestaties te worden geretourneerd en eventuele genoten voordelen (bijvoorbeeld rente) te worden terugbetaald. Mocht u ons de ontvangen prestatie en voordelen (bijvoorbeeld gebruiksvoordelen) niet, gedeeltelijk niet of slechts in verslechterde toestand kunnen retourneren of terugbetalen, dan bent u verplicht ons schadeloos te stellen. Voor de verslechtering van het product en voor de genoten voordelen hoeft u ons alleen schadeloos te stellen als de voordelen of verslechtering het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. U hoeft ons niet schadeloos te stellen voor een verslechtering die het gevolg is van het correcte gebruik van het product. U hoeft ons alleen schadeloos te stellen voor genoten voordelen als u het product gebruikt heeft op een manier die afwijkt van het uitproberen van de eigenschappen en de werking van het product. Onder “uitproberen van de eigenschappen en werking” wordt verstaan het testen en uitproberen van het product, zoals mogelijk en gebruikelijk is in een winkel.

Producten die per pakketpost retour kunnen worden gezonden, kunnen op ons risico geretourneerd worden. U bent verantwoordelijk voor de reguliere kosten van de retourzending als het geleverde product overeenkomt met het bestelde product. Terugbetalingen worden binnen 7 dagen na ontvangst van de producten voldaan.